نیک چرم

جعبه، هارد باکس

10

جعبه،هارد باکس 53*33.5*6.5 قیمت خالص

سایز 53 * 33.5 * 6.5

125,000 تومان
2

جعبه، هارد باکس 29*47*4 قیمت خالص

سایز 29 * 47 * 4

100,000 تومان
3

جعبه، هارد باکس 30*40*5 قیمت خالص

سایز 30 * 40 * 5

48,000 تومان
07

جعبه، هارد باکس 28*35*4.5 قیمت خالص

سایز 28 * 35 * 4.5

45,000 تومان
05

جعبه، هارد باکس 26*22*5 قیمت خالص

سایز 26 * 22 * 5

26,000 تومان
04

جعبه، هارد باکس 26*22*3 قیمت خالص

سایز 26 * 22 *3

21,000 تومان
7

جعبه، هارد باکس 14.5*19.5*3 قیمت خالص

سایز 14.5 * 19.5 * 3

19,000 تومان
8

جعبه، هارد باکس 10.5*19.5*2.5 قیمت خالص

سایز 10.5 * 19.5 * 2.5

11,000 تومان
9

جعبه، هارد باکس 10.5*19.5*2.5 قیمت خالص

سایز 10.5 * 19.5 * 2.5

9,000 تومان

جعبه، هارد باکس

سفارشات جهت جعبه های اختصاصی در سایز و مدل خاص و روکش اختصاصی پذیرفته می شود

تومان