نیک چرم

جعبه، هارد باکس

10

جعبه،هارد باکس 53*33.5*6.5 قیمت خالص

سایز 53 * 33.5 * 6.5

1,100,000 ریال
2

جعبه، هارد باکس 29*47*4 قیمت خالص

سایز 29 * 47 * 4

530,000 ریال
3

جعبه، هارد باکس 30*40*5 قیمت خالص

سایز 30 * 40 * 5

430,000 ریال
07

جعبه، هارد باکس 28*35*4.5 قیمت خالص

سایز 28 * 35 * 4.5

350,000 ریال
05

جعبه، هارد باکس 26*22*5 قیمت خالص

سایز 26 * 22 * 5

230,000 ریال
04

جعبه، هارد باکس 26*22*3 قیمت خالص

سایز 26 * 22 *3

195,000 ریال
7

جعبه، هارد باکس 14.5*19.5*3 قیمت خالص

سایز 14.5 * 19.5 * 3

175,000 ریال
8

جعبه، هارد باکس 10.5*19.5*2.5 قیمت خالص

سایز 10.5 * 19.5 * 2.5

100,000 ریال
9

جعبه، هارد باکس 10.5*19.5*2.5 قیمت خالص

سایز 10.5 * 19.5 * 2.5

80,000 ریال

جعبه، هارد باکس

سفارشات جهت جعبه های اختصاصی در سایز و مدل خاص و روکش اختصاصی پذیرفته می شود

ریال