نیک چرم

آفتابگیر اتومبیل

آفتابگیر خودرو، سایبان خودرو، آفتابگیر ماشین

1250

آفتابگیر تبلیغاتی (قیمت خالص)، آفتابگیر خودرو، آفتابگیر ماشین، سایبان خودرو

آفتابگیر اتومبیل تبلیغاتی، آفتاگیر ماشین دارای کاور سوزنی می باشد، رویه آفتابگیر تبلیغاتی به رنگ نقره ای و پشت آفتابگیر تبلیغاتی در رنگ های متنوع می باشد. آفتابگیر تبلیغاتی هدیه ای مناسب جهت اتومبیل و مانع از برخورد نور به خودرو می باشد. قیمت خالص

30,000 تومان

آفتابگیر شیشه خودرو

جنس 90 گرم

6,000 تومان