نیک چرم

کیف پاسپورت

- کیف پاسپورتی مناسب جهت مدارک
- تهیه شده از جنس های چرم طبیعی و طرح چرم و ...
- چرم های طبیعی از نوع چرم گاوی می باشند
- دارای بند دستی جهت حمل

361

کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی طرح چرم ، دارای بند دستی، دارای محفظه طلقی جهت نگهداری عکس ، دارای انواع جای کارتی، دارای چندین محفظه بزرگ جهت اسکناس و مدارک، دارای جای خودکار

53,000 تومان
366

کیف پاسپورتی

کیف پاسپورتی طرح چرم قفل دار ، دارای بند دستی طرح چرم

138,000 تومان
382

کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی طرح چرم، دارای قفل دو رمز، دارای دو محفظه جداگانه، پشت کیف دارای جای گوشی موبایل و یک محفظه زیپدار

تومان
384

کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی دورزیپ طرح ورساچه، دارای انواع جای کارتی داخل کیف، دارای چندین محفظه بزرگ ، دارای یک قسمت با طلق جهت نگهداری عکس، دارای بند دستی

58,000 تومان
1009

کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی چرم طبیعی دورزیپ قفل دار، چرم طبیعی گاوی، دارای بند چرمی، دارای دو محفظه طلقی جهت نگهداری عکس ،دارای دو محفظه زیپدار، دارای انواع جای کارتی، دارای چندین محفظه بزرگ جهت اسکناس، دارای جای خودکارهمراه با جعبه

234,000 تومان
358

کیف پاسپورتی واتر، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی واتر، همراه با بند بلند دوشی،دارای یک محفظه زیپدار در جلوی کیف

28,000 تومان
383

کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی چرم طبیعی دور زیپ ، چرم طبیعی گاوی، ، دارای بند چرمی، دارای دو محفظه طلقی جهت نگهداری عکس ، دارای انواع جای کارتی، دارای چندین محفظه بزرگ

208,000 تومان
385

کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی طرح چرم، دارای چندین محفظه

96,000 تومان
386

کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی طرح چرم، دارای دو دکمه مگنتی، دارای بند دستی، دارای چندین جای کارت وجای خودکار ، دارای محفظه زیپدار جهت نگهداری سکه

166,000 تومان
387

کیف پاسپورتی

کیف پاسپورتی طرح چرم ، دارای انواع جای کارتی داخل کیف، دارای محفظه ی سکه بصورت زیپدار

100,000 تومان
388

کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی طرح چرم دکمه دار، دارای یک محفظه دکمه دار در داخل کار، دارای چندین جای کارت

102,000 تومان
1006

کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

کیف پاسپورتی گردنی چرم طبیعی، چرم طبیعی گاوی، دارای بند بلند گردنی، دارای محفظه طلقی ،دارای دو محفظه زیپدار، همراه با جعبه

219,000 تومان