کیف پاسپورت

- کیف پاسپورتی مناسب جهت مدارک
- تهیه شده از جنس های چرم طبیعی و طرح چرم و ...
- چرم های طبیعی از نوع چرم گاوی می باشند
- دارای بند دستی جهت حمل

 • کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

  1006

  کیف پاسپورتی گردنی چرم طبیعی، چرم طبیعی گاوی، دارای بند بلند گردنی، دارای محفظه طلقی ،دارای دو محفظه زیپدار، همراه با جعبه، هدایای تبلیغاتی

  ۳۰۷,۰۰۰ تومان
 • کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

  388

  کیف پاسپورتی طرح چرم دکمه دار، دارای یک محفظه دکمه دار در داخل کار، دارای چندین جای کارت، هدایای تبلیغاتی

  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
 • کیف پاسپورتی

  387

  کیف پاسپورتی طرح چرم ، دارای انواع جای کارتی داخل کیف، دارای محفظه ی سکه بصورت زیپدار، هدایای تبلیغاتی

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

  386

  کیف پاسپورتی طرح چرم، دارای دو دکمه مگنتی، دارای بند دستی، دارای چندین جای کارت وجای خودکار ، دارای محفظه زیپدار جهت نگهداری سکه، هدایای تبلیغاتی

  ۲۳۳,۰۰۰ تومان
 • کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

  385

  کیف پاسپورتی طرح چرم، دارای چندین محفظه، هدایای تبلیغاتی

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

  383

  کیف پاسپورتی چرم طبیعی دور زیپ ، چرم طبیعی گاوی، ، دارای بند چرمی، دارای دو محفظه طلقی جهت نگهداری عکس ، دارای انواع جای کارتی، دارای چندین محفظه بزرگ، هدایای تبلیغاتی

  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
 • کیف پاسپورتی واتر، هدایای تبلیغاتی

  358

  کیف پاسپورتی واتر، همراه با بند بلند دوشی،دارای یک محفظه زیپدار در جلوی کیف، هدایای تبلیغاتی

  ۴۰,۰۰۰ تومان
 • کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

  1009

  کیف پاسپورتی چرم طبیعی دورزیپ قفل دار، چرم طبیعی گاوی، دارای بند چرمی، دارای دو محفظه طلقی جهت نگهداری عکس ،دارای دو محفظه زیپدار، دارای انواع جای کارتی، دارای چندین محفظه بزرگ جهت اسکناس، دارای جای خودکارهمراه با جعبه، هدایای تبلیغاتی

  ۳۲۸,۰۰۰ تومان
 • کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

  384

  کیف پاسپورتی دورزیپ طرح ورساچه، دارای انواع جای کارتی داخل کیف، دارای چندین محفظه بزرگ ، دارای یک قسمت با طلق جهت نگهداری عکس، دارای بند دستی، هدایای تبلیغاتی

  ۸۲,۰۰۰ تومان
 • کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

  382

  کیف پاسپورتی طرح چرم، دارای قفل دو رمز، دارای دو محفظه جداگانه، پشت کیف دارای جای گوشی موبایل و یک محفظه زیپدار، هدایای تبلیغاتی

  تومان
 • کیف پاسپورتی، هدایای تبلیغاتی

  361

  کیف پاسپورتی طرح چرم ، دارای بند دستی، دارای محفظه طلقی جهت نگهداری عکس ، دارای انواع جای کارتی، دارای چندین محفظه بزرگ جهت اسکناس و مدارک، دارای جای خودکار، هدایای تبلیغاتی

  ۸۷,۰۰۰ تومان
مقایسه کالاها