ساک دستی

- ساک دستی تبلیغاتی تهیه شده از جنس سوزنی و واتر

- ساک تبلیغاتی دارای بندهای کوتاه یا دوشی یا دسته موزی می باشند

- ساک تبلیغاتی در رنگ بندی متنوع تولید می گردد

- ساک تبلیغاتی در انواع جنسهای سوزنی (60 گرم و 90 گرم) و واتر می باشد

- ساک تبلیغاتی به صورت دوختی یا پرسی تولید می گردد

 • ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

  1152

  ساک تبلیغاتی واتر، سایز5/29*40 ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

  ۱۷,۵۰۰ تومان
 • ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

  1168

  ساک دستی تبلیغاتی سوزنی 90 گرم، سایز 31*40 ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

  ۸,۰۰۰ تومان
 • ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

  1169

  ساک دستی تبلیغاتی سوزنی 90 گرم ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

  ۹,۰۰۰ تومان
 • ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

  1173

  ساک دستی تبلیغاتی جیبدار، سایز 40*،32 دارای یک جیب در جلو و دارای دسته بلند ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

  ۹,۰۰۰ تومان
 • ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

  1174

  ساک تبلیغاتی کیفی دوشی ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

  تومان
 • ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

  1151
  ۱

  ساک دستی تبلیغاتی سوزنی ساده 60گرم، سایز 5/28*5/38 ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

  ۵,۵۰۰ تومان
 • ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

  1153

  ساک دستی تبلیغاتی سوزنی 60 گرم دسته تقویت، سایز 31*42 ساک دستی تبلیغاتی مناسب جهت همایش ها، سمینارها و نمایشگاه ها می باشد. ساک تبلیغاتی دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

  ۶,۰۰۰ تومان
 • ساک کوله ای، ساک تبلیغاتی

  1175

  ساک کوله ای ساک تبلیغاتی کوله ای دارای رنگبندی متنوع می باشد امکان چاپ لوگو و تبلیغ بر روی ساک تبلیغاتی وجود دارد

  تومان
مقایسه کالاها