نیک چرم

کیفهای چرم طبیعی

کیف اداری (دیپلمات) تهیه شده از چرم گاوی طبیعی
دارای بند دوشی با قابلیت تنظیم اندازه
دارای رنگبندی  : عسلی - قهوه ای روشن - قهوه ای تیره - مشکی
شامل دو نوع : تک طبله و دو طبله
دارای دسته ی کوتاه چرمی یا فلزی

151

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله،هدایای تبلیغاتی

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله، جلوی کار طرح کمربندی، پشت کار دارای یک محفظه زیپدار،داخل کیف دارای جای خودکار، موبایل و کارت، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،چرم طبیعی گاوی

7,350,000 ریال
153

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله،هدایای تبلیغاتی

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله دو قفل جا روزنامه دار ، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،پشت کار دارای جای روزنامه و یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی

6,920,000 ریال
155

کیف اداری تک طبله،هدایای تبلیغاتی

چرم طبیعی تک طبله تک قفل، دارای قفل 3رمز، دارای یک محفظه زیپدار داخل کیف، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،چرم طبیعی گاوی

4,760,000 ریال
160

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله،هدایای تبلیغاتی

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله تک قفل دور دوخت، دارای قفل 3رمز، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف، پشت کیف دارای یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی

8,920,000 ریال
150

کیف اداری چرم طبیعی دورو،هدایای تبلیغاتی

کیف اداری چرم طبیعی دو طرفه دو طبله قفل رمزدار ،رویه کار یک قفل سه رمز و پشت کار دو قفل دو رمز، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،داخل کیف دارای جای خودکار و کارت می باشد.

7,640,000 ریال
158

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله،هدایای تبلیغاتی

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله دور دوخت قفل مخفی، دارای 2قفل 2رمز مخفی، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،داخل کیف دارای جای خودکار و جای کارتی ، پشت کیف دارای یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی

6,480,000 ریال
152

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله دو قفل دور دوخت،هدایای تبلیغاتی

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله دو قفل دور دوخت ، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،داخل کیف دارای جای خودکار و جای کارتی ، پشت کیف دارای یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی.

6,340,000 ریال
172

کیف اداری چرم طبیعی،هدایای تبلیغاتی

کیف اداری چرم طبیعیتک قفل 3 رمز، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،داخل کیف دارای جای خودکار و جای کارتی ، پشت کیف و داخل جلوی کیف دارای یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی.

ریال