نیک چرم

کیف اداری چرم طبیعی

کیف اداری (دیپلمات) تهیه شده از چرم گاوی طبیعی
دارای بند دوشی با قابلیت تنظیم اندازه
دارای رنگبندی  : عسلی - قهوه ای روشن - قهوه ای تیره - مشکی
شامل دو نوع : تک طبله و دو طبله
دارای دسته ی کوتاه چرمی یا فلزی

151

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله، جلوی کار طرح کمربندی، پشت کار دارای یک محفظه زیپدار،داخل کیف دارای جای خودکار، موبایل و کارت، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،چرم طبیعی گاوی

300,000 تومان
153

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله دو قفل جا روزنامه دار ، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،پشت کار دارای جای روزنامه و یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی

290,000 تومان
155

کیف اداری تک طبله

چرم طبیعی تک طبله تک قفل، دارای قفل 3رمز، دارای یک محفظه زیپدار داخل کیف، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،چرم طبیعی گاوی

200,000 تومان
160

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله تک قفل دور دوخت، دارای قفل 3رمز، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف، پشت کیف دارای یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی

270,000 تومان
150

کیف اداری چرم طبیعی دورو

کیف اداری چرم طبیعی دو طرفه دو طبله قفل رمزدار ،رویه کار یک قفل سه رمز و پشت کار دو قفل دو رمز، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،داخل کیف دارای جای خودکار و کارت می باشد.

305,000 تومان
158

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله دور دوخت قفل مخفی، دارای 2قفل 2رمز مخفی، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،داخل کیف دارای جای خودکار و جای کارتی ، پشت کیف دارای یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی

275,000 تومان
152

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله دو قفل دور دوخت

کیف اداری چرم طبیعی دو طبله دو قفل دور دوخت ، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،داخل کیف دارای جای خودکار و جای کارتی ، پشت کیف دارای یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی.

280,000 تومان
161

کیف اداری چرم طبیعی

کیف اداری چرم طبیعیتک قفل 3 رمز، دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف ،داخل کیف دارای جای خودکار و جای کارتی ، پشت کیف و داخل جلوی کیف دارای یک محفظه زیپدار،چرم طبیعی گاوی.

275,000 تومان