نیک چرم

فولدر

- کیف فولدر تبلیغاتی در طرح های متنوع دور زیپدار،  دولت و زبانه دار
A4 دارای جای برگه یادداشت
- تهیه شده از جنس طرح چرم و اشبالت

534

جلد یادداشت با کاغذ

جای یادداشت A5 همراه با کاغذ

7,500 تومان
535

جلد یادداشت با کاغذ

یادداشت A6 همراه با کاغذ

3,300 تومان
506

زیر دستی طرح چرم

زیر دستی طرح چرم ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

9,300 تومان
532

زیردستی

زیر دستی سمیناری طرح چرم، دارای جای یادداشت

3,500 تومان
533

فولدر

فولدر کشدار طرح چرم،سایز A5 ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت ، همراه با یادداشت A5

10,000 تومان
536

فولدر

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

15,000 تومان
537

فولدر

فولدر کیفی طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

18,000 تومان
538

فولدر

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

10,000 تومان
508

فولدر

فولدر دولت سه تیکه طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

9,400 تومان
521

فولدر

فولدر طرح چرم و اشبالت ، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

9,500 تومان
522

فولدر

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

9,500 تومان
520

فولدر

فولدر طرح چرم، دارای جای کارت ، جای خودکار و جای یادداشت

9,500 تومان