نیک چرم

لوح تقدیر

- جلد لوح تقدیر مناسب جهت تقدیر نامه ها و منوی رستوران ها
- تهیه شده از جنس های گالینگور ، طرح چرم ، جیر و...
- شامل موارد دو درب و دو لت
در اندازه های A5 و A4
 - شامل موارد تک قاب و دوقاب و شومیزدار

600

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر طرح چوب ، دارای دو درب ربان دار، دارای یک جای مخصوص لوح

5,200 تومان
603

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دوقاب گالینگور ایرانی، دارای دو قاب مخصوص لوح

4,500 تومان
608

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دولت جیر، دارای یک قاب مخصوص لوح

9,500 تومان
612

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دو درب ربان دار گالینگور ایرانی، دارای یک جای ربان دارمخصوص لوح

4,600 تومان
613

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دو درب ربان دار گالینگور طرح خارجی، دارای یک جای مخصوص لوح

5,800 تومان
616

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دو درب ربان دار گالینگور ایرانی ، دارای یک قاب مخصوص لوح

4,600 تومان
623

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر طرح چرم و جیر ، دارای دو جای مخصوص لوح

11,000 تومان
619

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دو درب ربان دار طرح چرم ، دارای یک جای مخصوص لوح

5,000 تومان
624

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر طرح چرم شومیزدار، دارای دو جای مخصوص لوح

3,700 تومان
620

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر منگوله دار طرح چرم شومیزدار، دارای دو جای مخصوص لوح

5,000 تومان
609

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر تک قاب گالینگور ایرانی، دارای یک قاب مخصوص لوح

4,500 تومان
610

لوح تقدیر

جلد لوح تقدیر دولت گالینگور طرح خارجی، دارای یک جای ربان دار مخصوص لوح

5,700 تومان