نیک چرم

ساک دستی

- ساک دستی تبلیغاتی تهیه شده از جنس سوزنی و واتر

- دارای بندهای کوتاه یا دوشی یا دسته موزی

- در رنگ بندی متنوع

- جنس سوزنی شامل 60 گرم و 90 گرم میباشد

- به صورت دوختی و پرسی

1152

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک واتر، سایز5/29*40

50,000 ریال
1168

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک سوزنی 90 گرم، سایز 31*40

21,000 ریال
1169

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک ورزشی، مناسب برای استخر و باشگاه ورزشی، دارای دو دسته جهت حمل دستی، دارای یک بند بلند دوشی، دارای یک جیب زیپدار در جلوی کار

25,000 ریال
1173

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک دستی جیبدار، سایز 40*،32 دارای یک جیب در جلو و دارای دسته بلند

24,000 ریال
1174

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک کیفی دوشی

40,000 ریال
1151

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک دستی سوزنی ساده 60گرم، سایز 5/28*5/38

18,000 ریال
1153

ساک تبلیغاتی، ساک نمایشگاهی

ساک دستی سوزنی 60 گرم دسته تقویت، سایز 31*42

21,000 ریال
1175

ساک کوله ای، ساک تبلیغاتی

ساک کوله ای

23,000 ریال