نیک چرم

ساک دستی

- ساک دستی تبلیغاتی تهیه شده از جنس سوزنی و واتر

- دارای بندهای کوتاه یا دوشی یا دسته موزی

- در رنگ بندی متنوع

- جنس سوزنی شامل 60 گرم و 90 گرم میباشد

- به صورت دوختی و پرسی

1152

ساک واتر

ساک واتر، سایز5/29*40

3,200 تومان
1168

ساک

ساک سوزنی 90 گرم، سایز 31*40

1,400 تومان
1169

ساک دستی

ساک ورزشی، مناسب برای استخر و باشگاه ورزشی، دارای دو دسته جهت حمل دستی، دارای یک بند بلند دوشی، دارای یک جیب زیپدار در جلوی کار

1,800 تومان
1173

ساک دستی

ساک دستی جیبدار، سایز 40*،32 دارای یک جیب در جلو و دارای دسته بلند

1,850 تومان
1174

ساک دستی

ساک کیفی دوشی

2,900 تومان
1151

ساک دستی

ساک دستی سوزنی ساده 60گرم، سایز 5/28*5/38

1,200 تومان
1153

ساک دستی

ساک دستی سوزنی 60 گرم دسته تقویت، سایز 31*42

1,300 تومان
1175

ساک کوله ای

ساک کوله ای

1,700 تومان